Hydroizolacje

Oprócz sprzedaży membran i mas bitumicznych, pochodzących z własnej produkcji, RBS rozwija również sprzedaż prawie wszystkich innych rodzajów materiałów hydroizolacyjnych przeznaczonych do izolacji dachów płaskich i spadzistych, membran oraz systemów płynnych: