RAVATHERM XPS - izolujemy na grubo!

June 26, 2020

Ravago Building Solutions wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynkowym i rozszerza gamę swoich produktów Ravatherm XPS, oferując płyty izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego XPS  o grubościach sięgających 280 mm. 

Z dniem 1 stycznia 2021 wchodzi w życie następna nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Podobnie jak poprzednie nowelizacje, te z lat 2014 i 2017, tak i ta, która wejdzie w życie w styczniu 2021, przyniesie ze sobą  podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej zewnętrznych przegród budynku: dachów i stropodachów oraz dla ścian. Konsekwencją tego będzie konieczność stosowania bardziej energooszczędnych rozwiązań, materiałów termoizolacyjnych o lepszych parametrach izolacyjności termicznej lub materiałów termoizolacyjnych o większych grubościach.
Od 1 stycznia 2021 obowiązywać będą następujące współczynniki przenikania ciepła:
- 0,15 W/mK – dla dachów
- 0,20 W/mK - dla ścian

Cykl realizacji inwestycji to proces długotrwały. Wiele z projektów nad którymi pracują inżynierowie dzisiaj, będą realizowane już w realiach nowych przepisów. Dlatego warto już na etapie projektowania brać te kwestie pod uwagę i wybierać rozwiązania, które pozwolą spełnić zaostrzone wymagania zawarte w tej nowelizacji.
Firma Ravago Building Solutions jest największym w Europie producentem płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, oferowanych pod marką Ravatherm XPS. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie produkcyjne firma Ravago jest w stanie produkować płyty izolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu w grubościach sięgających aż do 280 mm. Produkcja płyt odbywa się w oparciu o proces termobondingu, dzięki któremu produkty charakteryzują się jednorodną budową komórkową i bardzo dobrym, w zakresie całego asortymentu grubości, współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda.
Pełna gama produktów oferowanych przez Ravago to płyty XPS o grubościach 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240,260,280 mm.

Płyty o dużych grubościach pozwalają nie tylko na spełnienie wymagań izolacyjności termicznej przegrody ale stanowią również dobre rozwiązanie, usprawniające pracę firmom zajmującym się montażem i instalacją izolacji. 
W przypadku izolacji ścian piwnic, obecnie,  typowym rozwiązaniem jest używanie płyt izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu o grubości 150 – 160 mm. Trudno wyobrazić sobie taką instalację w przypadku konieczności wykonywanie takiej izolacji składającej się z dwóch warstw.
W przypadku dachów płaskich stosuje się obecnie płyty izolacyjne o grubościach sięgających 200 mm a nawet je przekraczających. Układanie kilku warstw płyt izolacyjnych to dla firm wykonawczych konieczność wykonywania dodatkowych operacji roboczych. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty o dużych grubościach, które umożliwiają instalację izolacji termicznej w jednej warstwie a co za tym idzie pozwalają zaoszczędzić czas i koszty robocizny.
Firma Ravago Building Solutions zaprasza do zapoznania się z ofertą produktów izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego Ravatherm XPS o dużych grubościach, sięgających 280 mm.

Dane techniczne dostępne są na naszej stronie internetowej www.ravatherm.com/pl skąd można pobrać broszurę, karty danych technicznych, deklaracje właściwości użytkowych.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi przedtawicielami.