Ravatherm XPS - ekstremalne zastosowania - chłodnie i mroźnie

April 03, 2020

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie przemysł związany z przetwórstwem rolno-spożywczym  bez możliwości składowania produktów żywnościowych w chłodniach, mroźniach i przechowalniach żywności o regulowanej temperaturze.

Izolacja termiczna chłodni i mroźni to kompleksowe zagadnienie. Wymagania techniczne i higieniczne dotyczące budowy przegród chłodni, komór chłodniczych i mroźni to duże wyzwanie z uwagi na szczególne parametry panujące wewnątrz tego typu obiektów, takie jak wilgotność, temperatura i zapewnienie przepływu powietrza, duża różnica temperatur pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. W obiektach tych bardzo ważne jest sprostanie wymaganiom higienicznym dotyczącym środowiska wewnętrznego ale także zapewnienie ekonomiki funkcjonowania, gdyż utrzymanie temperatury roboczej wnętrza, bez odpowiedniej izolacji termicznej przegród, związane byłoby z bardzo dużymi kosztami energii.
Płyty izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu XPS od wielu lat sprawdzają się w tym bardzo wymagającym zastosowaniu jako izolacja termiczna ścian, sufitów i podłóg.
Produkty używane w tym zastosowaniu muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną gdyż zainstalowane na ścianach od strony wewnętrznej musza stanowić zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi  oraz zapewnić stabilne podłoże dla higienicznych okładzin.
Płyty Ravatherm XPS, z ekstrudowanej pianki polistyrenowej,  z uwagi na ich niski ciężar i sztywność można w łatwy sposób ciąć do wymaganych wymiarów i precyzyjnie dopasowywać.
Aby zapewnić trwałe i niezawodne rozwiązanie, efektywność energetyczną oraz zminimalizować zużycie energii należy prawidłowo dobrać grubość warstwy izolacji termicznej z  ekstrudowanego polistyrenu Ravatherm XPS. Płyty Ravatherm XPS posiadają wysokie niezmienne w czasie parametry izolacyjności termicznej, są odporne na wilgoć i cykliczne zamrażanie i rozmrażanie. Takie właściwości produkt zawdzięcza swojej unikalnej, zamkniętokomórkowej budowie, która jest wynikiem procesu ekstruzji (wytłaczania).

Styropian ekstrudowany XPS jest najlepszym materoiałem izolacyjnym do izolacji podłóg w chłodniach, mroźniach i przechowalniach żywności. Niebieski styropian ekstrudowany to proukt najwyższej jakości. Styropian ekstrudowany ravatherm XPS był wykorzystany w wielu projektach mroźni, chłodni i przechowalni żywności w Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Poznąń, Łódź, Wrocław, Opole, Katowice, Rzeszów, Lublin, Bielsko-Biała, Suwałki, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Słupsk. Niebieski styropian ekstrudowany Ravatherm XPS znajdziesz w najlepszej cenie u dystrybutor materiałów Budowlanych Ravago. Ekstrudowany styrodur Ravatherm XPS ma kolor niebieski. Styrodur Ravatherm XPS nadaje się do dachów odwróconych.
Aby osiągnąć trwałe i skuteczne rozwiązanie ścian chłodni składowych i mroźni należy  prawidłowo dobrać nie tylko grubość termoizolacji ale również prawidłowo zwymiarować przegrodę pod kątem paroszczelności. Płyty izolacji termicznej Ravatherm XPS z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzują się dużą odpornością na dyfuzję pary wodnej więc ich właściwości powinny być wzięte pod uwagę przy wymiarowaniu przegrody pod względem cieplnowilgotnościowym.
Wykonanie izolacji termicznej przegród (sufitu, ściany)  chłodni i mroźni wymaga wiedzy specjalistycznej i dlatego tego typu pracami powinny zajmować się specjalistyczne firmy z branży chłodniczej.
Również izolacja podłóg chłodni i mroźni to kompleksowe zadanie. Do izolacji podłóg chłodni należy używać produktów termoizolacyjnych charakteryzujących się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, odpornością na działanie cykli zamrażania i rozmrażania oraz bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Dobre parametry izolacyjności termicznej są ważne z punktu widzenia oszczędności energii i kosztów z tym związanych, oraz z powodu konieczność zapewnienia projektowej temperatury roboczej komory chłodniczej.
W podłogach chłodni składowych oraz mroźni,  aby spełnione zostały wymagania termiczne, instaluje się płyty o dużej grubości, przekraczającej 200 mm. Grubość izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu  determinowana jest projektowaną temperaturą roboczą chłodni lub mroźni, oraz maksymalnym, dopuszczalnym przez projektanta przepływem ciepła, uwzględniającym ekonomiczne funkcjonowanie urządzeń chłodniczych.
Płyty termoizolacyjne, wbudowane w podłogę, narażone są na duże obciążenia pochodzące od ciężaru warstw podłogowych, wyposażenia niezbędnego do składowania towarów (regały) oraz pojazdów transportowych, które po tych podłogach mogą się przemieszczać.  Dlatego materiał stosowany do izolacji podłóg chłodni i mroźni musi charakteryzować się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie.
Gama produktów Ravatherm XPS z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej obejmuje produkty charakteryzujące się wytrzymałością na ściskanie w następujących klasach 300, 500 i 700 kPA. Stosowanie płyt Ravatherm XPS o tak wysokiej wytrzymałości na ściskanie, pozwala na zaprojektowanie płyty żelbetowej rozkładającej obciążenie, w sposób jak najbardziej optymalny.
Budowa obiektów chłodni i mroźni to kompleksowe zadanie projektowe i wykonawcze, wymagające dużej wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystania materiałów termoizolacyjnych o najwyższej jakości.
Można powiedzieć, iż przegrody chłodni i mroźni to zastosowania, w których materiałom termoizolacyjnym stawiane są ekstremalne wymagania. Termoizolacja Ravatherm XPS to produkty, które doskonale sprawdzają się w  tych ekstremalnych zastosowaniach.
Firma Ravago Building Solutions Polska oferuje produkty izolacji termicznej Ravatherm XPS, których jakość i skuteczność działania w obiektach chłodni i mroźni jest udokumentowana licznymi referencjami.
Poniżej klika przykładowych projektów mroźni gdzie wykorzystano produkty izolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu Ravatherm XPS:
1. Mroźnia Jutax w Myślenicach; zastosowany produkt termoizolacyjny  Ravatherm XPS 700 SL – 250 m3; realizacja 2018
2. Mroźnia Mir-Kar, Makowiska ; zastosowany produkt termoizolacyjny Ravatherm XPS 700 SL – 150 m3; realizacja 2019
3. Mrożnia, ul. Christo Botewa, Kraków; zastosowany produkt termoizolacyjny Ravatherm XPS 700 SL – 140 m3; realizacja 2019
Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać poradę na temat Ravatherm XPS prosimy o kontakt z zespołem naszych doświadczonych przedstawicieli.
Informacje i dane o produkcie Ravatherm XPS można uzyskać na stronie www.ravatherm.com/pl