fasady-wentylowane-energooszczednosc-rockwool-bildex-cembrit-rockpanel-kerlite

Termika dla elewacji budynków

September 02, 2019

Jak budować zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi energooszczędności budynków?

Do 2014 roku budowa energooszczędnych obiektów była jedynie rozsądną decyzją inwestora, poszukującego oszczędności w długiej perspektywie czasu. Zmieniło się to wraz z wprowadzeniem unijnej dyrektywy wyznaczającej standardy ochrony środowiska czy zapotrzebowania na energię w nowych budynkach. Jakie rozwiązania i technologie pozwalają projektować efektywne izolacje i przegrody zewnętrzne zgodne z przepisami Unii Europejskiej?

 

Przepisy unijne dotyczące projektowania nowych budynków

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na projektantów narzucone zostały nowe obowiązki związane z oceną izolacyjności cieplnej przegród budynku czy skuteczności instalacji i urządzeń. Stopniowo weszły one w życie 1 stycznia 2014 roku, narzucając konieczność projektowania ciepłych domów o określonym współczynniku przenikania ciepła.

Celem dyrektywy jest zobligowanie inwestorów do poprawy bezpieczeństwa budynków, obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zachęcenie ich do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, do 31 grudnia 2020 roku zużycie energii w nowych budynkach ma wynosić niemal zero (obiekt zeroenergetyczny), dlatego już teraz warto sprawdzić, jakie rozwiązania techniczne wpłyną na wartość nieruchomości.

 

Elewacja wentylowana źródłem oszczędności

W związku z obniżeniem współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych szczególną uwagę warto zwrócić zwłaszcza na system elewacji wentylowanej, w tym: rodzaj zastosowanej podkonstrukcji (np. aluminiowa na konsolach pasywnych), warstw izolujących oraz okładzin zewnętrznych. Pokrycie fasady budynku płytami kompozytowymi BILDEX, włókno-cementowymi EQUITONE czy hpl TRESPA Meteon wraz z dedykowanymi do elewacji wentylowanych podkonstrukcjami BSP Bracket System Polska zapobiega kondensacji wilgoci w warstwie izolacji oraz przeciwdziała podrywaniu jej przez wiatr. Dzięki szerokiemu wyborowi rozmiarów paneli oraz regulacji położenia konsol mocujących konstruktorzy zyskują również swobodę doboru optymalnej termoizolacji przy pomocy np. mineralnej wełny skalnej z oferty firmy ROCKWOOL.

Warto przypomnieć, że naturalna wentylacja elewacji i pokrycie o właściwościach odbijających sprzyjają utrzymaniu komfortowych warunków termicznych w budynku. Efekt chłodzenia latem i zatrzymywanie ciepła w miesiącach grzewczych bezpośrednio przekłada się na niższe koszty utrzymania budynku.

 

Bezpieczeństwo w budynkach energooszczędnych

Z budową energooszczędnych budynków wiążą się również przepisy bezpieczeństwa ogniowego. Zasadą jest, by elementy okładzin elewacyjnych były mocowane do budynku tak, by nie odpadły one przez określony czas od konstrukcji w trakcie pożaru (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Tym samym elementy podkonstrukcji narażone na ogień muszą zachować pełną nośność przez nawet 120 minut w budynkach o najwyższej klasie odporności pożarowej. Dodatkowo zamocowania oferowane m.in. przez BSP Bracket System Polska dostępne w Ravago Building Solutions Poland zostały zabezpieczone przed korozją galwaniczną, naprężeniami wstępnymi czy mikropęknięciom – zachowują trwałość przez wiele lat mimo narażenia na wpływ czynników atmosferycznych.

Projektanci mogą wybierać wśród materiałów budowlanych dopasowanych do zróżnicowanych wymagań w zakresie energooszczędności i bezpieczeństwa, w tym regulowanych rusztów o dużej odporności na ogień, wełny skalnej o znakomitych parametrach izolujących czy łatwych w utrzymaniu paneli elewacyjnych. Zachowanie norm unijnych ma znaczenie nie tylko dla niedrogiej eksploatacji budynku i ochrony przyrody – trwałe materiały ujęte w dokumentacji budynku bezpośrednio zwiększają jego wartość, co ma niebagatelne znaczenia dla inwestorów.