equitone-fasady-wentylowane-rockapnel-ravago-płyty-NRO-nie-rozprzestrzeniające-ognia-materiały-elewacyjne-niepalne-niezapalne-trudnopalne-FR-A2-A1

Materiały budowlane odporne na ogień

August 13, 2019

Przepisy przeciwpożarowe dla ścian budynków

Budynki zaprojektowane lub przebudowane niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie mogą być dopuszczone do użytku. Dotyczy to zwłaszcza ścian odpowiadających za nośność konstrukcji i zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia wewnątrz, jak i z zewnątrz obiektu. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo ścian budynku mieszkalnego czy biurowca, nie rezygnując z estetyki projektu?

 

Najważniejsze zapisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jasno określa, że przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia pożaru jest priorytetem podczas projektowania obiektów mieszkalnych i użytkowych. Normy te szczególnie restrykcyjnie traktują zwłaszcza budynki wielokondygnacyjne, w których w tym samym czasie przebywać może znaczna liczba osób.

W takiej sytuacji główna konstrukcja nośna, ściana zewnętrza, a nawet przekrycie dachu muszą gwarantować odpowiednio wysoką nośność lub szczelność ogniową, by zminimalizować niebezpieczeństwo rozwoju zagrożenia, zniszczeń czy nawet zawalenia się stropu. Użycie odpowiednich materiałów budowlanych gwarantuje również, że wysoka temperatura nie będzie skutkować rozprzestrzenianiem się trujących gazów. Warto wiedzieć, że już powyżej 25 m od poziomu terenu okładzina elewacyjna wraz z mocowaniami i ociepleniem powinny być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych.

 

Estetyka i bezpieczeństwo – systemy fasad wentylowanych

Budowa ogniochronnych przegród we wnętrzu budynku to tylko jeden z zalecanych sposobów minimalizowania skutków zaprószenia ognia. Nie mniej ważna okazuje się sama elewacja budynku – wykonana z materiałów palnych może błyskawicznie przenosić ogień wydostający się z pomieszczeń lub z sąsiadujących obiektów.

Czołowi producenci okładzin elewacyjnych: Trespa International B.V., Rockwool, Bildex, Elval Colour, Siniat czy Cembrit znają ten problem. Wytwarzają oni m.in. płyty nierozprzestrzeniające ognia (w skrócie NRO) stosując podczas ich produkcji odpowiednie komponenty o zwiększonej odporności ogniowej np. panele hpl TRESPA Meteon z rdzeniem FR. Przykładem okładzin fasadowych niepalnych są bazaltowe płyty dekoracyjne ROCKPANEL FS-Xtra, a także kompozyty aluminiowe BILDEX A2 i ETALBOND A2, które są w klasie odporności ogniowej A2-s1, d0. W tej samej klasie reakcji na ogień znajdują się również płyty z włóknocementu takie jak EQUITONE oraz CEMBRIT.

 

Zapisów prawnych w zakresie ochrony budynków przed ogniem nie warto lekceważyć. Bardzo szybko może okazać się, że inwestycja w sprawdzone systemy elewacji, ociepleń czy izolacji uchroni życie osób i zabezpieczy mienie przed pożarem. Wszystkie materiały na elewacje wentylowane przedstawione w powyższym artykule można nabyć w firmie RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND.